Lidewey als auteur

Lidewey E.C. van der Sluis publiceerde de volgende boeken.

Het selectieproces (2017)
Van opdracht tot voordracht

De talenten die je als mens hebt, heb je niet kunnen uitkiezen. Die zijn je gegeven en toebedeeld. De talenten die een organisatie heeft, zijn daarentegen wel door mensen geselecteerd. Dit boek gaat over de manier waarop deze human resource recruitmentprocessen aan de poorten van organisaties verlopen.

Het boek is gebaseerd op een fijnmazige analyse van beslissingsprocessen rondom met name benoemingen van mensen op topposities. De uitkomsten zijn zowel ontnuchterend als bevrijdend. Ontnuchterend omdat blijkt dat selectiecommissies de sleutels van de organisatiepoorten in handen hebben en daardoor gatekeepers zijn van het talent in de organisatie; bevrijdend omdat je blijkbaar alleen een talent kunt worden als een ander je ziet staan en ziet zitten.
Sporen van Talent (2014)
Achtergronden van Nederlanders op de voorgrond
(Co-auteur Monique de Vos)

In Sporen van Talent spreken succesvolle bekende Nederlanders en bestuurders
over de door hen afgelegde weg naar de top. Hoe zag de route naar hun vooraanstaande positie eruit? Met diepte-interviews én een breed theoretisch kader gaan de auteurs op zoek naar de succesfactoren. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in hun levensverhalen? Welke mix van aangeboren talent, ambitie, hard werken,geluk en zelfvertrouwen is succesvol? Welke hindernissen vonden zij op hun pad en hoe gingen ze er mee om?

De levensverhalen zijn intrigerend en inspirerend. Voor mensen die talent hebben, lijkt succes en bekendheid een keuze. Welke sporen de geïnterviewden trokken op weg naar de top, leest u in dit boek.
In Sporen van Talent leest u als werkgever en HR-professional hoe u excellentie kunt herkennen, stimuleren en hoe uw organisatie een context kan bieden voor talent en ambitie. Het boek draagt wetenschappelijke inzichten aan waarmee talentgeörienteerde organisaties hun voordeel kunnen doen. De combinatie met verhalen van talenten die bereid zijn hun hoofd boven het maaiveld uit te steken is illustratief en ijzersterk.
Talent is goed, ambitie is beter (2012)
Gids voor Strategisch Talentmanagement

Strategisch talentmanagement wordt steeds belangrijker. De economische ontwikkelingen dwingen organisaties ertoe om flexibiliteit en veerkracht in te bouwen in het menselijke kapitaal. Talent is goed, ambitie is beter geeft daarvoor handvatten. Pas als een medewerker zijn kwaliteiten ook daadwerkelijk inzet om het doel van de organisatie te bereiken, wordt zijn talent effectief. Daar is motivatie en ambitie voor nodig. Op de arbeidsmarkt is de wil van iemand om te werken relevanter dan het talent dat iemand heeft. Organisaties zouden niet zozeer moeten selecteren op kennis, ervaring, vaardigheden en kunde, maar meer op karakter. Daar zit de motivatie als motor van arbeidskracht. Bovendien bepalen de werkomgeving, de leiderschapstijl en organisatiecultuur of een medewerker goed functioneert of niet. Mensen worden pas een talent in een context die bij hen past. Werkgevers die hun medewerkers talenten willen laten zijn, richten hun pijlen op gemotiveerde arbeidskrachten die passen bij de organisatie.

Het boek 'Talent is goed, ambitie is beter' werd in 2012 genomineerd voor het Management van het jaar
 
Haagse Hakken (2012)
Succesvolle vrouwen in de Nederlandse politiek
(Co-auteurs Neeke Eysbroek, Bas Steunenberg, en Marius Rietdijk)

Sinds ze een eeuw geleden stemrecht verwierven, zijn vrouwen ook actief betrokken geraakt bij de politiek. In 1918 werd de eerste politica in Nederland democratisch gekozen. Inmiddels zijn vrouwen sterk vertegenwoordigd in Den Haag, en hun politieke deelname groeit nog steeds. Wie zijn deze vrouwen? Wat beweegt ze om in de politiek te gaan en hoe vergaat het ze? Wat vinden ze moeilijk? Waar zijn ze trots op? Hoe gaan ze om met de Haagse mores? In Haagse hakken spreken bekende vrouwelijke politici, die de afgelopen halve eeuw het Nederlandse politieke toneel sierden, zich uit. Van Neelie Kroes tot Fleur Agema, van Hannie van Leeuwen tot Edith Schippers, van Hedy d’Ancona tot Ruth Peetoom, van Els Borst tot Nebahat Albayrak delen zij hun persoonlijke verhalen. Wat moet je kunnen en laten om als vrouw te slagen in een wereld waar betrokkenheid, overtuiging, daadkracht, fractiediscipline, achterkamertjes, media, uiterlijk, oneliners en machismo allemaal een rol spelen? Door een combinatie van diepgravende interviews en wetenschappelijke inzichten zijn de auteurs, die zelf ook politiek actief zijn, erin geslaagd de zeven succesfactoren voor vrouwen in de politiek vast te stellen.
Competing for Talent (2008)
(Co-auteur Sylvia van de Bunt)

Competing for Talent identifies the emerging role of attracting, retaining and developing talent in the 21st century organisation. It enables readers to develop a strategic understanding of the dynamics and the competitive advantage of the talent factor in modern business and society.

This book enables the reader to:
  • gather cutting-edge research insights to the growth of talent
  • align the talent management process with the corporate strategy
  • develop knowledge on global talent competition and mobility
  • learn from worldwide best practices and cases in talent management
  • reap the benefits of successful recruitment and retainment of talent
  • link talent management with culture, leadership, and labour relations
  • explore ways to redesign talent management in today’s challenging market
  • raise cultural awareness on talent diversity in the (digital) workplace.
Globalization, growing operational complexity, an aging workforce, scarcity of talent, and greater international workforce mobility made the competition for talent a business case. Talent is the oil of the future and is the key to strategic success. Talent means all people in an organisation that contribute to its goals and competitive advantage.
Oratie (2008)
Bekijk het oratieboekje Talent Management in Strategisch Perspectief.

Recente artikelen

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2017). Talent is in the eye of the beholder.
Bildung Scheurkalender 2016, 9 april

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Geluk als motor. Tijdschrift voor
Ontwikkeling in Organisaties, nr. 4, p. 48-51

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Arbeidsrelatie wordt steeds meer een
leasecontract. CHRO Magazine, November, p. 36-37

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Globalisering. Hoe kan ik blijven
meedoen? Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 3, p. 42-44

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Diversiteit als wapen in de
concurrentiestrijd. DIV Magazine, p. 14
https://magazine.rabobank.nl/humanresources/div02/#14

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Hoe word je een bekende Nederlander?
Talent, mentaliteit en context. MD. Tijdschrift voor talent- en
managementontwikkeling, nr. 2, p. 16-19

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Hoe talent vorm kan geven aan
strategisch talentmanagement. PenO Actueel, nr. 5, p. 30-31

Wattez, C. and Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2016). Waarom u binnenkort wèl
een vrouw benoemt. Management Scope, nr. 5, p. 40-43

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Globalisering en het recht van de
sterken. Bestuursforum, Juli, p. 14-15

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Vakmanschap in perspectief. Wie zijn
de echte winnaars? Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 2, p.
51-55

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Van functiehuis naar relatiehuis.
Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 1, p. 40-41

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Strategisch Talentmanagement: Met
hart en ziel. HR Strategie, 11, nr. 1, p. 36-38

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2016). Gaan voor goud. Katern Plus van VO
Academie, nr. 1, p. 53

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2015). De waarde van teams. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, Juni, p. 46-47

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2015). Transparantie motiveert. PW De Gids, Juni, p. 38-39

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2015). De meetlat in organisaties. PW De Gids, April, p. 38-39

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2015). Stijlen voor onderweg: Let it go versus let’s go. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, Maart, p. 44-45

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2015). Talent ontdekken. De Waarheidsvriend, Maart, p. 15

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2015). Hoe stuurt HR op succes? PW De Gids, Januari, p. 36-37

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2014). Strategisch Talentmanagement. Kansen voor Managers, December, p. 8

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2014). HR in de 21ste eeuw: Resources, relaties, en robots. De Telegraaf, 16 oktober, p. 2

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2014). Verbindende schakels in zelfsturende teams. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 3, p. 40–42

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2014). Bouwen aan de basis van werk. PW De Gids. Juli, p. 38-39

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2014). Balanceren op de grens tussen werk en privé. PW De Gids. Mei, p. 40-41

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2014). Hoe plan je talentgericht? PW De Gids. Oktober, p. 26-27

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2014). CIO-loopbaan in perspectief. CIO Magazine, 10, p. 149-152

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2014). Over de Grens: Learning is living on the edge of chaos and control. Loopbaanvisie, 1, p. 92-94

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2014). Participatie: Botox en bindmiddel. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 2, p. 50-51

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2014). Talentmanagement wordt risicomanagement. Gids voor Personeelsmanagement, 1, p. 13-16

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2014). Bevlogen Ontbranden. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 1, p. 46-47

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2013). Van doolhof naar speurtocht. Loopbaanvisie, 3, p. 2-13

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2013). De kracht van diversiteit zit van binnen. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 4, p. 50-51

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2013). Trends in Integriteitstinten. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 1, p. 48-49

Sluis, E.C. (Lidewey) van der. (2013). Moed is het nieuwe talent. Gids voor Personeelsmanagement, 10, p. 22-24

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2013). Talent Management vergt Leiderschap. Morgen ABN AMRO Magazine

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2013). Tijd om spijkers op laag water te zoeken in de arbeidsmarkt. Het Financieele Dagblad, 9 januari, p. 9

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2013). Aanpassen. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 2, p. 46-47


Recente hoofdstukken

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2015). Waarde. In Klijnsma, A. & Blok, P. (Eds.), De Waarde van Vertrouwen, p. 86-95. Uitgever: FC Klap.
ISBN 978908567487

Sluis, E.C. (Lidewey) van der, Stormbroek-Burgers, R.G.B.M. van, en Overduin, B. (2015). Talentpraktijken in Nederland. In Overduin, B & Hoogendoorn, J. (Eds.), Strategisch Talentmanagement, p. 185-204. Uitgever: Vakmedianet

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2013). Talentmanagement. In Human Capital Management. Publishers: Weka Management Team ism Raet

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2013). From Lost Brothers to Brothers in Arms. In E.D. Karssing, M. Pheijffer & A.B. Hoogenboom (Eds.). Na Lehman Brothers (p. 237-246). Assen: Koninklijke Van Gorcum. ISBN 9789023251118

Sluis, E.C. (Lidewey) van der (2012). Waardevast leiderschap. In E.D. Karssing, M. Pheijffer & A.B. Hoogenboom (Eds.). De Robuuste Professional: Wijze LESsen. (p. 175-180). Assen: Koninklijke Van Gorcum. ISBN 9789023249573